As seguintes palavras podem ser compostas pelas letras z, a, r, a, g, a, t, e, i, e, s:

11- Jogo de Palavras  (3)

gazetearias (21)zaragateeis (21)zaragateies (21)

10- Jogo de Palavras  (4)

gazetearas (20)gazetearia (20)zaragateei (20)zaragateie (20)

9- Jogo de Palavras  (12)

agaitares (12)agastarei (12)azeitaras (16)azeitares (16)estagiara (12)gazeareis (19)gazearias (19)gazeteais (19)gazeteara (19)gazeteias (19)regateais (12)regateias (12)

8- Jogo de Palavras  (28)

agitaras (11)agitares (11)ateareis (8)atearias (8)azeitara (15)estagiar (11)estragai (11)gasearei (11)gasearia (11)gastarei (11)gastaria (11)gazearas (18)gazearei (18)gazeares (18)gazearia (18)gazeaste (18)gazeteai (18)gazetear (18)gazeteia (18)raziaste (15)reagiste (11)regatais (11)regateai (11)regateia (11)regateis (11)resgatai (11)resgatei (11)setearia (8)

7- Jogo de Palavras  (76)

agaitar (10)agaitas (10)agaites (10)agastai (10)agastar (10)agastei (10)agitara (10)agreste (10)atareis (7)atarias (7)atearas (7)atearei (7)ateares (7)atearia (7)atereis (7)aterias (7)atraias (7)atrasai (7)atrasei (7)azeitar (14)azeitas (14)azeites (14)estagia (10)estagie (10)estarei (7)estaria (7)esteira (7)estraga (10)estreai (7)estreia (7)gaseara (10)gastara (10)gataria (10)gazeais (17)gazeara (17)gazeeis (17)gazeias (17)gazeies (17)geareis (10)gearias (10)geraste (10)geriste (10)giraste (10)gizaras (17)gizares (17)gizaste (17)gretais (10)greteis (10)raiaste (7)rasteai (7)rasteei (7)rasteia (7)rasteie (7)rateais (7)rateeis (7)rateias (7)rateies (7)reagias (10)reatais (7)reateis (7)regaste (10)regatai (10)regatas (10)regatei (10)regates (10)regista (10)registe (10)resgata (10)resgate (10)retesai (7)rezaste (14)seteara (7)seteira (7)tragais (10)trazeis (14)trazias (14)

6- Jogo de Palavras  (122)

agaita (9)agaite (9)agasta (9)agaste (9)agiras (9)agires (9)agiste (9)agitar (9)agitas (9)agites (9)araste (6)areais (6)areias (6)aresta (6)asarei (6)asaria (6)ataras (6)atarei (6)atares (6)ataria (6)ateais (6)ateara (6)ateeis (6)ateias (6)ateies (6)ateras (6)aterei (6)ateres (6)ateria (6)atiras (6)atires (6)atraia (6)atrais (6)atrasa (6)atrase (6)azares (13)azeita (13)azeite (13)ergais (9)estare (6)estiar (6)estria (6)gaseai (9)gasear (9)gaseei (9)gaseia (9)gaseie (9)gastai (9)gastar (9)gastei (9)gazeai (16)gazear (16)gazeei (16)gazeia (16)gazeie (16)gazeta (16)gearas (9)gearei (9)geares (9)gearia (9)geaste (9)gerais (9)gereis (9)gerias (9)giesta (9)gizara (16)gratas (9)gretai (9)gretas (9)gretei (9)gretes (9)gritas (9)grites (9)iraste (6)iteras (6)iteres (6)rasgai (9)ratais (6)rateai (6)rateei (6)rateia (6)rateie (6)rateis (6)razias (13)razies (13)reages (9)reagia (9)reagis (9)reatai (6)reatas (6)reatei (6)reates (6)regais (9)regata (9)regate (9)regeis (9)regias (9)restai (6)restei (6)retesa (6)rezais (13)rezeis (13)sageza (16)sagrai (9)sagrei (9)sereia (6)seteai (6)setear (6)seteia (6)tarais (6)tareia (6)tareis (6)tereis (6)teresa (6)terias (6)tigres (9)tragai (9)tragas (9)traias (6)trazei (13)trazes (13)trazia (13)

5- Jogo de Palavras  (117)

agias (8)agira (8)agita (8)agite (8)aires (5)arais (5)areia (5)areis (5)artes (5)asara (5)atais (5)atara (5)ateai (5)atear (5)ateei (5)ateia (5)ateie (5)ateis (5)atera (5)atias (5)atira (5)atire (5)atrai (5)ergas (8)estai (5)estar (5)gaita (8)gasta (8)gaste (8)gatas (8)gates (8)geais (8)geara (8)geeis (8)geias (8)geies (8)gerai (8)geras (8)gerei (8)geres (8)geria (8)geris (8)gesta (8)giras (8)gires (8)gizar (15)gizas (15)gizes (15)grata (8)greta (8)grete (8)grisa (8)grise (8)grita (8)grite (8)itera (5)itere (5)raias (5)raies (5)rasai (5)rasei (5)rasga (8)ratai (5)ratas (5)ratei (5)rates (5)razia (12)razie (12)reage (8)reagi (8)reais (5)reata (5)reate (5)regai (8)regas (8)regei (8)reges (8)regia (8)reias (5)resta (5)reste (5)rezai (12)rezas (12)rezei (12)rezes (12)riste (5)sagaz (15)sagra (8)sagre (8)sarai (5)sarei (5)seara (5)seita (5)serei (5)seria (5)serze (12)serzi (12)sirga (8)sirza (12)taira (5)tarai (5)taras (5)tarei (5)tares (5)teias (5)terei (5)teres (5)teria (5)tigre (8)tiras (5)tires (5)traga (8)traia (5)trais (5)traze (12)treze (12)zaire (12)

4- Jogo de Palavras  (90)

ages (7)agia (7)agir (7)agis (7)agre (7)aias (4)arai (4)aras (4)arei (4)ares (4)arte (4)asai (4)asar (4)asei (4)atai (4)atar (4)atas (4)atei (4)ater (4)ates (4)atia (4)azar (11)azia (11)egas (7)eira (4)eras (4)erga (7)esta (4)este (4)gaia (7)gare (7)gata (7)gaza (14)gaze (14)geai (7)gear (7)geei (7)geia (7)geie (7)gera (7)gere (7)geri (7)gira (7)gire (7)giza (14)gize (14)grei (7)iate (4)iras (4)ires (4)raia (4)raie (4)raiz (11)rasa (4)rase (4)rata (4)rate (4)rega (7)rege (7)regi (7)reia (4)reis (4)reza (11)reze (11)rias (4)riga (7)rita (4)saga (7)sage (7)saia (4)sair (4)sara (4)sare (4)sere (4)seta (4)sete (4)siga (7)tais (4)tara (4)tare (4)tear (4)teia (4)tere (4)tese (4)tias (4)tira (4)tire (4)trai (4)traz (11)triz (11)

3- Jogo de Palavras  (29)

age (6)agi (6)aia (3)ais (3)ara (3)are (3)asa (3)ase (3)ata (3)ate (3)ati (3)eis (3)era (3)erg (6)giz (13)ias (3)ira (3)ire (3)rei (3)ria (3)ris (3)sai (3)sei (3)ser (3)sir (3)tas (3)ter (3)tez (10)tia (3)

2- Jogo de Palavras  (14)

ai (2)ar (2)as (2)ei (2)ia (2)ir (2)is (2)ri (2)se (2)si (2)sr (2)ta (2)te (2)ti (2)